Cijfers en prognoses

Dit onderdeel bevat informatie over periodieke (statistische) publicaties en monitoren over onderwerpen waarbij het WODC betrokken is, zoals 'Criminaliteit en rechtshandhaving', Recidivemonitor, Monitor georganiseerde criminaliteit, Rechtspleging civiel en bestuur, en Capaciteitsbehoefte justitiële ketens.

Criminaliteit en rechtshandhaving

De jaarlijkse publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (C&R) van het WODC, het CBS en de Raad voor de Rechtspraak brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd. Tevens wordt een beschrijving gegeven van het Nederlandse strafrechtsysteem.

Rechtspleging Civiel en Bestuur

Het WODC en de Raad voor de rechtspraak publiceren jaarlijks gezamenlijk een overzicht van ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht.

Prognose justitiële ketens

Met behulp van hiertoe ontwikkelde modellen maakt het WODC jaarlijks ramingen t.a.v. verschillende vormen van criminaliteit, het aantal strafzaken bij de rechterlijke macht, het aantal ten uitvoer te leggen sancties en prognoses voor de civiele en bestuursrechtspraak.

Periodieke recidivemetingen

De Recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject waarin periodiek gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder verschillende groepen justitiabelen, dit zowel ten aanzien van jongeren als volwassenen.

Kennisbank Justitiële interventies

De Kennisbank Justitiële Interventies geeft informatie over de effectiviteit van justitiële interventies.

Monitor Georganiseerde criminaliteit

De Monitor Georganiseerde Criminaliteit presenteert - vooralsnog hoofdzakelijk kwalitatieve - informatie over onderwerpen als bestrijding van (grensoverschrijdende) drugshandel, mensensmokkel, vrouwenhandel, wapenhandel, fraude, witwassen, etc.