Criminaliteit en rechtshandhaving

Jaarlijks overzicht van ontwikkelingen en samenhangen op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving.

Inleiding

Het grote belang van betrouwbare cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving heeft ertoe geleid dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in 1998 een samenwerkingsverband zijn aangegaan om een gezaghebbende publicatiereeks op te zetten met het karakter van een statistisch naslagwerk. Het resultaat van deze samenwerking is de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R). Sinds 2011 is de samenwerking tussen CBS en WODC uitgebreid met de Raad voor de rechtspraak (Rvdr), waardoor het scala aan gegevens en expertise is verbreed. Deze publicatie beoogt ontwikkelingen in en de samenhang tussen criminaliteit en rechtshandhaving systematisch in kaart te brengen en is bedoeld voor iedereen die geĆÆnteresseerd is in kwantitatieve informatie op dit gebied.

Een overzicht van alle C&R-publicaties is hieronder terug te vinden bij: Rapportages.