Recidivemonitor

De WODC-Recidivemonitor is een doorlopend onderzoeksproject waarin gestandaardiseerde metingen worden verricht onder verschillende groepen justitiabelen.

Gestandaardiseerde recidivemetingen

De WODC-Recidivemonitor is een doorlopend onderzoeksproject waarin gestandaardiseerde metingen worden verricht onder verschillende groepen justitiabelen. Met dit project hoopt Justitie een beter beeld te krijgen van criminele carrières en de effecten van strafrechtelijke interventies, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Metingen die in het kader van de Recidivemonitor worden verricht, verlopen steeds op dezelfde manier. De uitkomsten van het onderzoek zijn dus onderling vergelijkbaar.

OBJD

De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig uit de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een database die speciaal met het oog op de Recidivemonitor is ontwikkeld. De OBJD is een versleutelde, geanonimiseerde kopie van het JDS, het officiële justitiële documentatiesysteem dat wordt beheerd door de Justitiële Informatiedienst (JustID). Werken met de OBJD betekent dat het onderzoek alleen de criminaliteit in kaart brengt die onder aandacht komt van het Openbaar Ministerie. Er wordt daarom ook gesproken van het meten van de 'strafrechtelijke' recidive.

Brochure, publicaties en REPRIS

De werkwijze van de Recidivemonitor wordt uiteengezet in een brochure (ook Engelstalig), verkrijgbaar op deze site. In deze brochure komen het doel en de onderdelen van de recidivemonitor aan bod. Ook wordt er ingegaan op de definitie van recidive en de operationalisatie ervan.

De uitkomsten van het onderzoek worden beschreven in uiteenlopende publicaties.

Een groot deel van het vaste cijfermateriaal is opgeslagen in REPRIS, een interactieve webapplicatie. Via REPRIS kunnen onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden de statistieken selecteren die voor hen relevant zijn.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de Recidivemonitor, voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op het onderstaande emailadres.

Mail naar recidivemonitor@wodc.nl