Kennisbank Justitiële Interventies

De Kennisbank Justitiële Interventies geeft informatie over de effectiviteit van justitiële interventies.

Inleiding

De empirische kennis over straffen en maatregelen gericht op de reductie van criminaliteit neemt toe. Zowel in binnen- als buitenland wordt veel onderzoek uitgevoerd. Het is tijdrovend en niet eenvoudig om al deze onderzoeksresultaten te lezen en overzien. De wetenschappelijke literatuur is vaak technisch van aard en niet alle publicaties zijn beschikbaar en toegankelijk.
Om de Nederlandstalige en Engelstalige onderzoeksliteratuur toegankelijker te maken, heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een website opgezet. Deze website, de Kennisbank Justitiële Interventies, geeft informatie over de effectiviteit van justitiële interventies. Deze pagina biedt informatie over de inhoud, doelgroep en werkwijze van de Kennisbank.
Daarnaast is er een folder met informatie over de Kennisbank (zie bijlage)

Inhoud van de Kennisbank

De kennisbank geeft een overzicht van wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen onderzoek naar strafrechtelijke interventies, maar ook over andere maatregelen die gericht zijn op criminaliteitsreductie of het voorkomen van overlast. Denk hierbij aan gevangenisstraffen, ISD-plaatsing of gedragsinterventies, maar ook aan camerabewaking of een voorlichtingscampagne wijzend op gevaren van cybercrime. Alle typen maatregelen kunnen in de Kennisbank aan bod komen. Wordt in onderzoek ingegaan op het effect van een interventie of preventiemaatregel, dan kan deze in de Kennisbank worden gedocumenteerd. Dit kunnen zowel Nederlandse als buitenlandse studies zijn. In eerste instantie is de Kennisbank gericht op onderzoek waarin recidive of een andere criminaliteitsindicator als uitkomst wordt gehanteerd.

Doelgroep

De Kennisbank is bedoeld voor alle partijen die deel uitmaken van of betrokken zijn bij de strafrechtketen. Het deel van de Kennisbank dat betrekking heeft op strafrechtelijke interventies is bedoeld ter ondersteuning van de strafrechttoepassing en organisaties die uitvoering geven aan de straffen en maatregelen die aan daders en verdachten zijn opgelegd. Alle instanties die baat hebben bij een snelle toegang tot de relevante wetenschappelijke literatuur over justitiële interventies kunnen toegang krijgen tot de Kennisbank.
Bij deze doelgroep horen nadrukkelijk ook beleidsmakers en wetenschappers.

Artikelen Nieuwsbrief

Met ingang van november 2015 komen hier inhoudelijke artikelen uit de nieuwsbrief te staan. Dit kunnen bijvoorbeeld artikelen zijn die specifieke publicaties uit of een thema van de Kennisbank nader toelichten (zie: bijlagen).

Vragen en/of opmerkingen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar:

kennisbank.helpdesk@wodc.nl