Rechtspleging Civiel en Bestuur

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak (RvdR) publiceren periodiek gezamenlijk een overzicht van ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht.

Tabellen Rechtspleging Civiel en Bestuur 2018

De webpublicatie "Rechtspleging Civiel en Bestuur" (C&B) is een verzameling statistische gegevens op het gebied van civiel en bestuursrecht. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. De tabellenset C&B 2018 omvat bijna 100 tabellen, die thematisch zijn geordend. De meeste tabellen geven cijfers over een periode van tenminste 10 jaar.
Raadpleeg de index voor een overzicht van de beschikbare tabellen.

Periodieke rapportages

Jaarlijks, in december, vindt een update plaats van de C&B tabellen, op de websites van de betrokken organisaties.

In 2008, 2010 en 2012 is Rechtspleging Civiel en Bestuur in boekvorm verschenen. De oude, fysieke publicatie wordt inmiddels vervangen door een serie thematische factsheets, die aan deze webpagina worden toegevoegd.

Een overzicht van alle C&B-publicaties is hieronder terug te vinden bij: Rapportages.