Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Ambtsdelict

De risico's van belangenverstrengeling, nadat een medewerker uit dienst is gegaan bij de politie en de KMar

Er gelden binnen de politie noch de Koninklijke Marechaussee (KMar) beperkingen na uitdiensttreding. The Group of States...

Onderzoek | 08-01-2020

Schaduwen over de rechtshandhaving; Georganiseerde criminaliteit en integriteitsschendingen van functionarissen in de rechtshandhaving

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen binnen vier...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2017

Bespiegelingen over straffen

Zijn de pijlers waarrop ons strafstelsel rust door de sociale en culturele ontwikkelingen van de afgelopen tijd aangetast,...

Publicatie | 24-02-2011

Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt; oplegging en naleving in de periode 1995-2008

De centrale vraagstelling van het onderzoek was: Welke overwegingen spelen een rol voor het OM bij het eisen en voor de...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2010

Ambtscriminaliteit aangegeven?; Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

Dit is een onderzoek naar de werking van de aangifteplicht bij ambtscriminaliteit (art 162 Sv). Het gaat dan bijvoorbeeld om...

Onderzoek met publicatie | 21-11-2008

Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur; Omvang, aard en afdoening

Dit rapport bevat de resultaten van een empirisch onderzoek naar de aard, omvang en afdoening van ambtelijke corruptie....

Onderzoek met publicatie | 19-08-2005

Onderzoek naar strafmaxima in het wetboek van strafrecht

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen: Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij...

Publicatie | 16-03-1999

Lekken en lekkers; Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door...

Publicatie | 30-11-1995

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term