Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

12 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Gokken

Reguleringskaders Immersieve Technologie

Met immersieve technologie wordt elke vorm van technologie bedoeld die de realiteit uitbreidt of een nieuwe realiteit...

Onderzoek | 12-06-2020

Gaming en publieke belangen

In Nederland heeft gaming een grote vlucht genomen. Gaming en games zijn ongereguleerde producten. De kansspelautoriteit...

Onderzoek | 08-01-2020

Kansspelen op afstand; Legalisering van online kansspelen in Europa: ontwikkelingen in kansspeldeelname en -verslaving

Wie in Nederland een kansspel aanbiedt, heeft daarvoor een vergunning nodig. De Nederlandse Wet op de kansspelen staat...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2015

Substitutie tussen online en offline kansspelen

Het kabinet heeft besloten het kansspelbeleid te moderniseren. Op dit moment is het in Nederland niet toegestaan om...

Onderzoek met publicatie | 01-05-2013

Gokken in kaart; tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland

Na een voorstudie door het Amsterdam Institute for Addiction Research, heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in...

Onderzoek met publicatie | 22-03-2012

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland

Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de aard en omvang van een aantal nieuwe en/of belangrijke illegale...

Onderzoek met publicatie | 30-10-2009

Kansspelen in andere aarde; Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders

De probleemstelling van dit onderzoek is: Wat is de aard en omvang van kansspelproblematiek onder Surinamers, Antillianen,...

Onderzoek met publicatie | 20-06-2008

Een slimme gok?; Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per...

Onderzoek met publicatie | 05-02-2008

Problematische alcoholgebruikers, druggebruikers en gokkers in het gevangeniswezen

Het onderzoek beoogt zicht te geven op het aantal gedetineerden dat kampt met problematisch gebruik van alcohol of drugs of...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2007

Verslingerd aan meer dan een spel; Een onderzoek naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland

Doel van het onderzoek is: inzicht geven in omvang en aard van kansspelverslaving in Nederland; de werking van het huidige...

Onderzoek met publicatie | 14-10-2005

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gokken'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term