Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Subsidieverlening

Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Op 1 maart 2017 is de ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’ in werking getreden (Twbmt). De wet is...

Onderzoek met publicatie | 23-03-2020

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB)

Afdelingshoofd: drs. Annelies Daalder Plv. hoofd: dr. F. Beijaard

28-10-2019

Evaluatie Regeling Uitstapprogramma's Prostitutie (RUPS II)

De Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees II is erop gericht om een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s te...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2019

Bestuurlijke vrijheidsbeperking van jihadisten; Het gebruik van de 'Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding' in de eerste periode na inwerkingtreding van de wet

Op 1 maart 2017 is de ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’ in werking getreden (hierna de ‘Twbmt’...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2019

De Letselschade Raad, een studie over subsidiëring en zelfregulering

Aan De Letselschaderaad (DLR) is vijf jaar (2007-2011) lang een tijdelijke subsidie toegekend. Deze subsidie had tot doel de...

Onderzoek met publicatie | 04-02-2013

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; De Europese agenda van de Awb

Het betreft een onderzoek in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met de groei van het...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Terugvordering van Staatssteun; Een rechtsvergelijkend onderzoek

Wanneer een instantie van een EU-lidstaat in strijd met de EG-voorschriften staatssteun heeft verleend, kan de Europese...

Onderzoek met publicatie | 18-03-2005

Algemeen Bestuursrecht 2001; Subsidies

Op 1 januari 1998 is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Tijdens de totstandkoming van...

Publicatie | 01-09-2001

Marktonderzoek bibobadviezen

Het onderzoekt geeft antwoord op de volgende vragen: Hoeveel opdrachten vergunningen/subsidies worden per jaar ongeveer...

Publicatie | 01-04-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Subsidieverlening'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term