Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

13 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Politiepsychologie

Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers

Het onderzoek betreft een afspraak uit de CAO Politie 2015-2017. Deze afspraak is onderdeel van de paragraaf inzake Veilig en...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2018

Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie

In de Politie-CAO is afgesproken dat de fitheid en gezondheid van het politie-personeel een cruciaal onderdeel van het...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2017

Politiecultuur in beweging; Actiegericht onderzoek naar de cultuur van de Nationale Politie

De volgende vragen zijn het startpunt voor het onderzoek: "Hoe is de politiecultuur in verschillende delen van de...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2016

Focus in de opsporing; Een onderzoek naar de implementatie en uitvoering van de maatregelen uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en het Programma Permanent Professioneel tegen de achtergrond van het voorkomen van tunnelvisie

In 2005 verscheen het Evaluatierapport van de Commissie-Posthumus naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord. Dit rapport...

Onderzoek met publicatie | 25-09-2015

Evaluatie training Mentale Kracht; Een plan-, proces-, en een effectevaluatie van de training mentale kracht voor politiemedewerkers

Een deel van het politiepersoneel is verminderd bestand tegen de mentale belasting die gepaard gaat met hun taakuitvoering....

Onderzoek met publicatie | 03-02-2015

Vervolgonderzoek omtrent psychosociale gesteldheid van politiepersoneel

Recent afgerond onderzoek naar de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel bracht aanzienlijke verschillen aan het...

Onderzoek met publicatie | 03-02-2015

Het selecteren van aspirant-agenten; Evaluatie van de selectieprocedure voor agenten op niveau 2 tot en met 4

Het selecteren van aankomend politiepersoneel vindt plaats op basis van een procedure en beoordelingskader die in 2002 zijn...

Onderzoek met publicatie | 19-02-2014

Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel

In deze studie is aan de hand van literatuur, een werkdefinitie van professionele weerbaarheid ontwikkeld. Dit is een van de...

Onderzoek met publicatie | 22-10-2013

De psychosociale gezondheid van politiepersoneel

De weerbaarheid van de politie staat onder druk, de negatieve aspecten van politiewerk blijven helaas niet zonder gevolgen en...

Onderzoek met publicatie | 15-10-2013

Ervaringen met stress; Verslag van een toepassing van de Vragenlijst Organisatie Stress bij groepscommandanten van het Korps Rijkspolitie

In 1988 heeft een breed onderzoek plaatsgevonden onder groepscommandanten bij de Rijkspolitie naar de werkinhoud en naar de...

Publicatie | 22-11-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Politiepsychologie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term