Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Privatisering

Privatisering en publiek-private samenwerking

In dit themanummer wordt de trend naar uitbesteding van publieke taken in de justitieketen aan private partijen in beeld...

Publicatie | 17-12-2012

Literatuuronderzoek privatisering gevangeniswezen

Doel van dit literatuuronderzoek is om op basis van nationale en internationale literatuur te analyseren of (vormen van)...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2011

Evaluatie van de verzelfstandiging van het FPC Dr. S. van Mesdag

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdagkliniek is op 1 januari 2008 verzelfstandigd. Bij de...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2011

Marktwerking in het forensisch onderzoek; een veldverkenning

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht nagenoeg al het forensisch onderzoek voor politie, OM en rechtspraak....

Onderzoek met publicatie | 07-12-2010

Private opsporing

De opmars van private recherche roept veel vragen op die in dit nummer ruimschoots aan bod komen. Kunnen werknemers zich...

Publicatie | 30-05-2001

't Neemt toe, men weet niet hoe; Scenariostudie financieel-economische criminaliteit 2010

Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiƫle Instellingen van het Nationaal Platform...

Publicatie | 01-04-2001

Developments in the Use of Prisons

Publicatie | 30-09-1996

Evaluatie Parcon-experiment; Over particuliere en collectieve handhaving van parkeerbeleid en fiscalisering van parkeerboetes

Aanleiding: Per 1 oktober 1994 is een experiment van start gegaan met de uitbesteding van uitvoeringstaken op het gebied van...

Publicatie | 28-02-1996

(Geautomatiseerde) informatievoorziening bij de Grote Operaties

Op 24 mei 1985 werd op het Ministerie van Justitie een studiedag gehouden over 'De rol van (geautomatiseerde)...

Publicatie | 30-11-1985

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Privatisering'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term