Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

6 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Asielzoekerscentrum

Evaluatie werking extra begeleiding en toezichtlocaties (ebtl)

In reactie op problemen met overlast gevende asielzoekers zijn in 2017 twee zoge­heten Extra begeleiding en toezichtlocaties...

Onderzoek | 22-06-2018

Van perceptie naar feit; Asielzoekers en buurtcriminaliteit

De komst van een asielzoekerscentrum (AZC) gaat regelmatig gepaard met protesten van buurtbewoners die vrezen dat de komst...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2018

Agressie-incidenten in de asielopvang; Over de aard van de incidenten en ervaringen van medewerkers

In 2015 kreeg Nederland te maken met een relatief hoge asielinstroom. De hoge asielinstroom leidde onder meer tot langere...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2017

Nieuwe kansen voor vrijwilligerswerk; De inzet van vrijwilligers bij het COA

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat is de mogelijke meerwaarde en wat zijn de (on)mogelijkheden van de inzet van...

Onderzoek met publicatie | 10-05-2017

Tussen beheersing en begeleiding; een evaluatie van de pilot 'beschermde opvang risico-AMV's

Naar aanleiding van aanhoudende signalen dat een deel van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen met onbekende...

Onderzoek met publicatie | 21-06-2010

Het overlegmodel in de asielprocedure; Een onderzoek naar de werking van het overlegmodel in het aanmeldcentrum Schiphol en de onderzoeks- en opvangcentra Oisterwijk en Schalkhaar

In de hoofdstukken 2 t/m 4 staat de werkwijze in het aanmeldcentrum Schiphol centraal. Daarna wordt in de hoofdstukken 5 t/m...

Publicatie | 03-02-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Asielzoekerscentrum'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term