Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

21 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Rechterlijke macht

Justitie, Openbaar Ministerie en Rechterlijke macht

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ, Europa en internationaal

02-08-2018

Verschuiving van rechterlijke taken; Een verkennend onderzoek op civiel- en bestuursrechtelijk terrein

De rol van de strafrechter bij het opleggen van sancties is de afgelopen decennia verminderd doordat in steeds meer wetten...

Onderzoek met publicatie | 25-07-2016

Alles in één keer goed - Naar kortere doorlooptijden in de strafrechtketen; Quick scan over ervaringen en verwachtingen met betrekking tot doorlooptijden in VPS-projecten

In dit onderzoek is een kwalitatieve inventarisatie uitgevoerd van de gepercipieerde mate van realisatie van de...

Onderzoek met publicatie | 16-06-2016

Justitie en politie in buitenlandse missies

In dit themanummer is de aandacht gericht op de pogingen tot capaciteitsopbouw en hervorming van justitie en politie in...

Publicatie | 14-07-2010

De rechter als ketenpartner

In dit themanummer wordt de tegenspraak door partners (de juridische beroepen, het openbaar ministerie, de jeugdzorg,...

Publicatie | 24-09-2007

Het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld; Breedtestudie evaluatie Wet organisatie en bestuur gerechten en Wet Raad voor de rechtspraak

Doel van het onderzoek is te beschrijven hoe de huidige stand van zaken vier jaar na dato van de invoering van de wetten is....

Onderzoek met publicatie | 14-12-2006

Gerechtsbesturen, integraal management en MD-beleid; Eindrapport

Het doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in het functioneren van gerechtsbesturen en gerechtsbestuurders en in de...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Niet-rechterlijke actoren in de Rechtspraak van Nederland, Denemarken en Duitsland

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rol van niet-rechterlijke actoren in de rechtspraak in het buitenland....

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

European judicial systems 2002; Facts and figures on the basis of a survey conducted in 40 Council of Europe member states

This report presents the results of a survey conducted in 40 member states of the Council of Europe, issued by the European...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2005

Toedeling van zaken aan en binnen gerechten; 2 delen

De doelstelling van dit project is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop andere landen hun stelsel van rechtspraak...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2004

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Rechterlijke macht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term