Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

24 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Politieopleiding

Evaluatie Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland

De Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland is een tijdelijke maatregel van het Ministerie van Justitie en...

Onderzoek met publicatie | 26-03-2020

Visies op de politiefunctie

Het onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken, een studie van relevante beleidsdocumenten en onderzoeken, een tweetal...

Onderzoek met publicatie | 05-04-2018

Evaluatie fysieke vaardigheidstoets politie

In de Politie-CAO is afgesproken dat de fitheid en gezondheid van het politie-personeel een cruciaal onderdeel van het...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2017

Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk; Een verkenning

Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij...

Onderzoek met publicatie | 01-05-2017

Evaluatie Landelijk Expertisecentrum Diversiteit

Het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) heeft jarenlang een adviserende en ondersteunende rol vervuld voor de...

Onderzoek met publicatie | 26-02-2015

Evaluatie training Mentale Kracht; Een plan-, proces-, en een effectevaluatie van de training mentale kracht voor politiemedewerkers

Een deel van het politiepersoneel is verminderd bestand tegen de mentale belasting die gepaard gaat met hun taakuitvoering....

Onderzoek met publicatie | 03-02-2015

De glans van de parels; Onderzoek naar de effectiviteit van 'Pearls in Policing' en de aansluiting bij nieuw beleid

Pearls in Policing (PiP) is een initiatief voor topmensen in politieorganisaties van over de hele wereld. Het doel is...

Onderzoek met publicatie | 20-10-2014

Het selecteren van aspirant-agenten; Evaluatie van de selectieprocedure voor agenten op niveau 2 tot en met 4

Het selecteren van aankomend politiepersoneel vindt plaats op basis van een procedure en beoordelingskader die in 2002 zijn...

Onderzoek met publicatie | 19-02-2014

Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen; Welke prikkels dragen hieraan bij?

De huidige praktijk van het volgen van opleidingen bij de politie is dat politiemensen door hun werkgevers aangemeld worden...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2013

Bekostiging van het politieonderwijs en de Politieacademie

Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK)...

Onderzoek met publicatie | 13-10-2011

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Politieopleiding'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term