Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

12 document(en) gevonden.

Veiligheid en preventie / Meldpunt

Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content

Dit onderzoek is uitgegeven als onderdeel van het speerpunt van de Minister voor Rechtsbescherming om de positie van...

Onderzoek met publicatie | 11-11-2020

Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen

De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt gehanteerd, luidt: Welke invloed hebben de patronen, regels, gebruiken en...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2020

Hoe lopen de hazen?; De stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van (invulling van) de dierenpolitie en wetgeving en uitvoeringsbesluiten op het vlak...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2016

Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet; een quickscan

De vraagstelling die centraal staat is: In hoeverre is het technisch, juridisch en organisatorisch mogelijk om de...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2014

Klokkenluiders

Dit themanummer beoogt een bijdrage te leveren aan de voortgaande discussie over de rol van klokkenluiders in de samenleving...

Publicatie | 21-11-2013

Dierenwelzijn in het vizier; De aard en omvang van dierenwelzijnszaken en de stand van zaken van de handhaving van de regelgeving op dat gebied in Nederland

Eind 2011 is de dierenpolitie ingevoerd en is het centrale Meldpunt 144 'red een dier' voor het publiek opengesteld. In...

Onderzoek met publicatie | 05-02-2013

Naar een beleidsmonitor bestrijding witwassen

In verschillende evaluaties is vastgesteld dat de bestrijding van witwassen in Nederland nog de nodige gebreken vertoont. Om...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2013

Evaluatie doelmatigheid Fraudehelpdesk

In mei 2010 besloot de toenmalige minister van Justitie tot de oprichting van een helpdesk op het gebied van fraude en...

Onderzoek met publicatie | 15-05-2012

Slachtoffers van (poging tot) oplichting; Onderzoek onder burgers in Nederland

Dit onderzoek heeft betrekking op het bepalen van de kenmerken van natuurlijke personen (burgers) die worden geconfronteerd...

Onderzoek met publicatie | 06-01-2009

Kindermishandeling in Nederland anno 2005; De nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005)

Hoeveel kinderen in ons land het slachtoffer worden van mishandeling is niet bekend. Daarom is er is behoefte aan...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Meldpunt'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term