Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Administratieve lasten

Blockchain en het recht; Een verkenning van de reguleringsbehoefte

Blockchain is een fenomeen dat zich in recente jaren op een grote publieke belangstelling mag verheugen. Het is een...

Onderzoek met publicatie | 28-08-2019

Onderzoek naar de betekenis van integrale bevraging voor het operationele politiewerk; rapportage bvi-ib

Met het Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, - dat de Minister van Veiligheid en Justitie 18 februari 2011 naar de...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2014

De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling; Titel 4.4 Awb geëvaluaeerd

Titel 4.4 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) is op 1 juli 2009 in werking getreden. Dit onderdeel van de Awb geeft algemeen...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2014

Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2014

Goed beslagen; Een onderzoek naar administratieve lasten in beslagprocedures van de politie

Bij het programma Minder regels meer op straat komen veel klachten binnen over de (administratieve) belasting die de...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2013

Niet-judiciële activiteiten van de Rechtspraak

In samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak is geïnventariseerd welke niet-judiciële taken bij rechtscolleges berusten en...

Onderzoek met publicatie | 21-04-2006

Nulmeting Administratieve lasten Burgers Ministerie van Justitie; Onderzoek naar de Administratieve Lasten Burger voortvloeiend uit een selectie van de regelgeving van het Ministerie van Justitie

In het Hoofdlijnenakkoord is als één van de doelstellingen opgenomen dat de administratieve lasten voor burgers en bedrijven...

Onderzoek met publicatie | 22-04-2005

Actualisatie Nulmeting AL Ministerie van Justitie; Onderzoek naar de Administratieve Lasten voortvloeiend uit de regelgeving van het Ministerie van Justitie op de peildatum 31 december 2003

Deze nulmeting maakt het mogelijk om aan het einde van deze kabinetsperiode vast te stellen of de kabinetsdoelstelling om de...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2004

Kosten informeren van geregistreerden

Het reduceren van administratieve lasten voor het bedrijfsleven staat hoog op de politieke agenda van het Kabinet. Er zijn...

Onderzoek met publicatie | 15-03-2002

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Administratieve lasten'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term