Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen; Een verkennend onderzoek - Met casestudy’s naar contentmoderatie door online platformen, zelfrijdende auto’s, de rechtspraak en overheidsincasso bij verkeersboetes

Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met beslissingen die worden genomen door of met behulp van algoritmen. De...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2020

Ernstige verkeersdelicten

Over de straftoemeting in verkeerszaken is veel maatschappelijke en politieke discussie. Ook in de wetenschap is het een...

Onderzoek met publicatie | 20-07-2017

Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014; verdiepende studie in vijf gemeenten

Sinds de introductie van het aangescherpte coffeeshopbeleid werd de minister van Veiligheid en Justitie middels...

Onderzoek met publicatie | 11-02-2016

Geweld: gemeld en geteld; Een analyse van aard en omvang van geweld op straat tussen onbekenden

In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase van onderzoek naar achtergronden en motieven van straatgeweld tussen...

Publicatie | 01-06-1999

Effecten van voorlichting en controle; een experiment bij de motorrijtuigenbelasting

In het eerste hoofdstuk worden een aantal meer "technische aspecten" van het experiment behandeld. De volgende twee...

Publicatie | 25-09-1982

Evaluatie-onderzoek

Onderwerp van dit themanummer is het onderzoek, dat tot doel heeft de effectiviteit van overheidsmaatregelen vast te stellen....

Publicatie | 01-09-1975

Legalisering van hennepprodukten; Argumenten pro en contra; een inventariserend literatuurrapport

Overzicht van sociaal-politieke, filosofisch argumenten, criminologische argumenten, strafrechtelijke argumenten, argumenten...

Publicatie | 01-07-1974

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Verkeer'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term