Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

11 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Gestolen goederen

Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italië

De doelstelling van het onderzoek betreft het verschaffen van inzicht in de tweeledige vraag: Welke werkwijzen Duitsland,...

Onderzoek met publicatie | 31-07-2017

Over grenzen op dievenpad; Een onderzoek naar de facilitering van mobiele bendes

Doel van dit onderzoek is om actuele informatie te verzamelen over de facilitering van mobiele bendes, specifiek gericht op...

Onderzoek met publicatie | 07-12-2016

Focus op heling; Een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling

Het doel van dit onderzoek is het beeld over functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen heling en de gevolgen van...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2016

Facilitering van mobiele bendes; Research synthese

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de afgelopen jaren meerdere malen zijn zorgen geuit over het brede scala aan...

Onderzoek met publicatie | 11-12-2014

Op weg naar evenwicht; een onderzoek naar zorgplichten op het internet

Deze rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: - Welke vormen van zorgplicht voor...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2010

Helingpraktijken onder de loep; Impressies van helingcircuits in Nederland

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar verschillende facetten van de Nederlandse helingmarkt. Het doel van het...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2007

Schadevergoeding binnen het strafrecht; Daders en slachtoffers van misdrijven

In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces,...

Publicatie | 01-01-1988

Inbraak

Dit themanummer van Justitiele Verkennirigen is geheel gewijd aan het onderwerp Inbraak. Geopend wordt met een inleidend...

Publicatie | 30-10-1984

"Goed gemerkt"; Een actie ter bestrijding van inbraak en diefstal; een eerste evaluatie

In dit rapport worden de resultaten van de eerste bevolkingsenquete gepresenteerd. Dat wil zeggen dat er slechts antwoord...

Publicatie | 15-05-1983

Winkeldiefstal, een nieuwe afhandelingsprocedure? ; Verslag van een inventariserend onderzoek naar de afhandelingsprocedure in de stad Haarlem

Ten behoeve van de evaluatie van een experiment met een alternatieve afhandeliingsprocedure voor winkeldiefstallen werd door...

Publicatie | 01-10-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gestolen goederen'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term