Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

11 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Conflictoplossing

Mediation en bemiddeling

Internetbronnen in Nederland, België, Europa en internationaal

15-08-2018

Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden; Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

Een substantieel deel van alle misdrijven wordt gepleegd door bekenden van het slachtoffer. Deze verdachten of daders kunnen...

Publicatie | 25-11-2016

Tussenrapportage onderzoek pilots Herstelbemiddeling; Een eerste evaluatie

Het doel van herstelbemiddeling is het slachtoffer en de dader samen de mogelijkheid te geven om materiële en/of immateriële...

Onderzoek met publicatie | 20-03-2015

Plan- en procesevaluatie herstelgerichte detentie PI Nieuwegein

De gedachte achter herstelbemiddeling is dat gedetineerden worden gestimuleerd tot een bewustwordingsproces en in de...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2008

Victimologie, slachtofferschap en samenleving

De victimologie heeft zich internationaal ontwikkeld tot een zelfstandige discipline met eigen handboeken en...

Publicatie | 21-05-2007

De aard en omvang van arbitrage en bindend advies in Nederland

Onderzoek met publicatie | 14-03-2003

Contours of a European Criminology

Publicatie | 30-09-2001

Slachtofferhulp en herstelbemiddeling

De ontwikkelingen binnen slachtofferzorg en -rechten staan centraal in het eerste gedeelte van dit nummer. In het tweede...

Publicatie | 30-04-2001

Bemiddelen bij conflicten tussen buren; Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland

In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle, en Gouda met vrijwillige...

Publicatie | 01-10-1999

Restorative Justice and Mediation

Publicatie | 30-12-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Conflictoplossing'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term