Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

24 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Milieubeheer

Overige criminaliteit en delicten

Internetbronnen in Nederland, België en internationaal

06-10-2020

Opsporingsmethoden

Internetbronnen in Nederland en België

01-08-2018

Professionalisering milieuboa's; Evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporings-ambtenaren milieu, werkzaam in domein 2

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in het functioneren van het nieuwe opleidingsprogramma en, meer in het...

Onderzoek met publicatie | 20-04-2015

Bedrijfsbrandweer op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio's

Het onderzoek kent een tweeledige probleemstelling: Hoe zien de inhoud en het proces van de beoordeling van risicobedrijven...

Onderzoek met publicatie | 18-09-2013

De kern van de zaak? ; Eindrapport in het kader van de pilot kernbepalingen

Voor vier pilotgebieden (Friesland, Noord-Limburg, Amsterdam-Amstelland en Rijnmond is nagegaan in hoeverre de systematiek...

Onderzoek met publicatie | 19-08-2008

Milieustrafrecht; Onderzoek en aanbevelingen voor theorie en praktijk

In dit boek staat het milieustrafrecht centraal. In een aantal bijdragen geven onderzoekers een geactualiseerd inzicht...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2008

Handhaving afvalstoffenregeling

NovioConsult heeft onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de handhaving van de afvalstoffenregelgeving in...

Onderzoek met publicatie | 12-09-2003

OM Strategie milieuhandhaving; een onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van fluctuaties in het aantal verdachten van milieudelicten

Het doel van dit onderzoek is: Het leveren van een bijdrage aan de beoordeling van de feitelijke en potentiële stuurkracht...

Onderzoek met publicatie | 31-01-2003

Kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; Een onderzoek naar de kwaliteit van EG-regels en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van en handhaving binnen Nederland

Deze quick scan bestaat uit een literatuurstudie, interviews met sleutelfiguren en jurisprudentieonderzoek. Bij de selectie...

Publicatie | 01-12-2000

Regionale samenwerking bij milieuhandhaving

Het doel van het onderzoek was te toetsen hoe de regionale milieuhandhavingsverbanden tot ontwikkeling komen. In regionale...

Publicatie | 01-06-2000

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term