Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

19 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Penitentiair programma

Verkenning evidence based interventies

Welke evidence-based interventies die de basisvoorwaarden voor een succesvolle re-integratie helpen bevorderen en/of recidive...

Onderzoek | 12-06-2020

Detentie lokaal en flexibel organiseren

In het kader van het programma ‘Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering’, thema ‘Variëteit in en flexibele inzetbaarheid...

Onderzoek | 19-12-2018

Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer; Verkennend onderzoek naar mogelijke discrepanties, differentiaties, oplossingen en kosten

In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de...

Onderzoek met publicatie | 15-02-2017

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

De overheid heeft in het Masterplan DJI 2013-2018 in grote lijnen haar visie met betrekking tot het leefklimaat in detentie...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2016

Gaming en gamification voor justitiële inrichtingen

Een van de ICT-toepassingen die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) overweegt zijn Serious games. Serious games hebben...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2015

Evaluatie pilots zelfredzaamheid gedetineerden

De probleemstelling van het onderzoek luidt: ‘Waar zit ruimte om gedetineerden en personeel (zelfredzame teams) meer eigen...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2015

Benchmarking in het gevangeniswezen; Een onderzoek naar de mogelijkheden van het vergelijken en verbeteren van prestaties

De centrale vraag die in dit onderzoek wordt behandel, luidt: Hoe kan een onderlinge integrale vergelijking worden gemaakt...

Onderzoek met publicatie | 08-07-2011

Beperkt en gevangen?; De haalbaarheid van prevalentieonderzoek naar verstandelijke beperking in detentie

Zowel in de politiek als bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bestaat al lang de wens tot het ontwikkelen van beleid...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2010

Penitentiaire programma's; evaluatie kwaliteitsverbetering

In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

Procesevaluatie Erkenningscommissie Justitie; Het functioneren van het erkenningsproces justitiële gedragsinterventies gericht op recidivevermindering

De centrale onderzoeksvraag voor deze procesevaluatie luidt: In hoeverre heeft de Erkenningscommissie in de afgelopen...

Onderzoek met publicatie | 21-12-2009

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Penitentiair programma'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term