Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

14 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Criminele politiek

Dialoog en onderhandeling met terroristische organisaties; voorbeelden en lessen uit de westerse en niet-westerse wereld (1945-2009)

De doelstelling van dit onderzoek is het op hoofdlijnen verkrijgen van inzicht in de aard van in het verleden gevoerde...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2010

The Dutch criminal justice system; third edition

This book covers both the organization of the present Dutch criminal justice system and the main procedures used within the...

Publicatie | 24-06-2008

Onderzoek anti-terrorisme beleid

Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen van een eerste inventarisatie van beleid met betrekking tot de...

Publicatie | 02-11-2006

Justitie en media

In dit nummer komt de soms problematische verhouding tussen media en justitie aan de orde, maar meer nog is er naar gestreefd...

Publicatie | 30-08-2002

Toekomst van de rechtshandhaving

De diversiteit in het aanbod aan documenten die de criminaliteitssituatie over vijf à tien jaar tot onderwerp hebben heeft de...

Publicatie | 30-05-2002

Justitiële interventies: wat werkt?

In de wetenschap dat het globale justitiële beleid slechts een beperkte invloed kan hebben op het beteugele n van de...

Publicatie | 30-08-1999

Crime Prevention toward a European Level

Publicatie | 30-09-1997

Zelfsturing in de strafrechtsketen

De centrale overheid heeft steeds minder greep op de rechtshandhaving op decentraal en lokaal niveau. Lagere bestuurlijke...

Publicatie | 30-05-1997

Crime and Criminal Justice in an Integrated Europe

Publicatie | 30-03-1997

East meets West in Crime

Publicatie | 30-12-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Criminele politiek'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term