Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

11 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Handelsrecht

Reistijd en gebruik van Rechtspraak in Noord-Nederland

In dit memorandum staat de relatie tussen reisafstanden naar rechtspraaklocaties, en het gebruik van rechtspraak centraal. De...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2018

Civiele rechtspraak

Dit factsheet heeft de civiele rechtspraak als onderwerp. Het is een geactualiseerde versie van het vierde hoofdstuk uit de...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2018

De rechter op afstand; Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen reisafstand en het gebruik van rechtspraak

De voorliggende rapportage doet verslag van een studie ten behoeve van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijk...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2017

Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg; Veranderingen in de grootte van rechtspraaklocaties onder invloed van de Herziening van de Gerechtelijke Kaart in 2013

In 2013 werd de ‘Gerechtelijke Kaart’ van Nederland ingrijpend herzien. Het aantal arrondissementen en locaties waar...

Onderzoek met publicatie | 18-12-2017

Daling instroom civiele handelszaken onderzocht; Verslag wetenschappelijk forum, 1 mei 2014

Het aantal civiele rechtszaken is in de afgelopen decennia gestaag toegenomen. Het aantal handelszaken steeg van ruim 300.000...

Onderzoek met publicatie | 21-11-2014

Van rechtbank naar kanton; Evaluatie van de competentiegrensverhoging voor civiele handelszaken in 1999

Dit onderzoek brengt in kaart wat de gevolgen zijn van de verschuiving van de competentiegrens van fl. 5000,- naar fl. 10.000...

Onderzoek met publicatie | 22-11-2002

Doorlooptijden; Eindrapport

Verkennende studie naar de mogelijkheden om doorlooptijden te kunnen genereren uit geautomatiseerde gegevensbestanden...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2002

Werklast versnelling handelszaken

Onderwerp van deze notitie is het extra werk dat door rechtbanken moet worden verricht ten gevolge van geplande maatregelen...

Publicatie | 01-05-2000

Een kwestie van tijd; Onderzoek naar de doorlooptijd in handelszaken

Dit rapport gaat over de tijd die gemoeid is met de behandeling van rechtszaken, en wel specifiek de (civiele) handelszaken....

Publicatie | 01-01-1998

Haastige spoed... gaat dat wel goed?; tussenrapportage Evaluatie Versneld Regime

Het Versneld Regime (VR) is een modelprocedure, bedoeld om de snelheid en efficiency in de behandeling van civiele zaken te...

Publicatie | 15-04-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Handelsrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term