Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Heenzending

Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering; Een exploratief kwantitatief onderzoek naar rechterlijke beslissingen en populatiekenmerken

In dit exploratieve kwantitatieve onderzoek wordt een beeld geschetst van de voorlopige hechtenispraktijk in jeugdstrafzaken...

Onderzoek met publicatie | 27-11-2017

Insluiten of heenzenden; Problematische GHB-gebruikers op politiebureaus, in bewaring en in verzekering

Dit rapport heeft als doel: Een inventarisatie maken van het aantal problematische GHB-gebruikers dat in aanraking komt met...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2013

Richtlijnen doorgelicht; Verslag van een onderzoek naar de doorwerking van niet-strafvorderlijke richtlijnen bij het Openbaar Ministerie

Dit eindrapport vormt de (verkorte) neerslag van een opdracht, die medio september 1995 door de Centrale Directie...

Publicatie | 01-08-1996

Opinies over straf en celcapaciteit; Verslag van een media-analyse, een gespreksronde en een bevolkingsenquête ten behoeve van de ontwikkeling van een communicatieplan

Om te komen tot een gefundeerde communicatie-strategie rondom de cellenproblematiek is het van belang om naast kwantitatief...

Publicatie | 27-01-1996

Heenzendingen

Doel: Eind maart 1993 bereikte het WODC het verzoek om een onderzoek in te stellen dat moest resulteren in een kwalitatief...

Publicatie | 01-01-1994

Het toekennen van prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis

Het geheel aan verrricht onderzoek kan worden onderscheiden in vier onderdelen: 1) een periodieke peiling naar het bestand...

Publicatie | 18-09-1985

Voorlopige hechtenis; Toepassingen, schorsingen en zaken met lange duur

In aansluiting op een WODC-onderzoek naar de kwantitatieve ontwikkeling van de voorlopige hechtenis zijn dossieronderzoeken...

Publicatie | 01-10-1981

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Heenzending'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term