Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

16 document(en) gevonden.

De bescherming van minderjarige slachtoffers; Implementatie van internationale voorschriften in nationale wet- en regelgeving in de praktijk

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre internationale voorschriften ten aanzien van de behandeling...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2020

Wetgeving en regelgeving

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ, Europa en internationaal

17-07-2019

Tenuitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland buiten verdrag en verordening (art. 431 Rv)

Op grond van het bepaalde in artikel 431 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kunnen buitenlandse civielrechtelijke...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2018

Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes; Een verkennend onderzoek naar ervaringen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en mogelijkheden voor internationale samenwerking

In dit rapport wordt verslag gelegd van een quick scan naar de resultaten die een aantal andere Europese landen hebben met...

Onderzoek met publicatie | 10-09-2014

Internationaal recht en cannabis; Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik

Sinds 2005 heeft zich in buiten- en binnenland een aantal relevante ontwikkelingen voorgedaan in de vorm van gewijzigde wet-...

Onderzoek met publicatie | 24-03-2014

Toelatings- en verblijfsvoorwaarden onderdanen Turkije

Van de zijde van de Europese Commissie wordt Nederland met enige regelmaat geconfronteerd met vragen naar de verschillende...

Onderzoek met publicatie | 09-10-2009

De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland

In dit boek staat de strafrechtelijke rechtshulpverlening van Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk aan Nederland centraal....

Onderzoek met publicatie | 25-11-2008

Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden; Een rechtsvergelijkend onderzoek

De doelstelling van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is tweeledig: a. het verzekeren van de onmiddellijke terugkeer...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2008

Internationale kinderontvoering; Onderzoek naar de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag vanuit Nederlands perspectief

In 1990 heeft Nederland het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) geratificeerd. Dit verdrag heeft tot doel a) de...

Onderzoek met publicatie | 23-03-2006

De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

Door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd op 20 november 1989 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2003

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term