Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

16 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Beroepsethiek

Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur; Eindrapportage

De advocatuur vervult een belangrijke en bijzondere rol en positie in de rechtsstaat. In de Advocatenwet (Aw) is de...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2020

Procesevaluatie Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013; Eindrapport

De reikwijdte van de Wet Bibob is na een evaluatie in 2007 (M.C. de Voogd, F. Doornbos, en L.C.L. Huntjens, Evaluatie Wet...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2020

Onafhankelijk onderzoek

Begin dit jaar kwam het laatste van de drie onderzoeksrapporten uit naar aanleiding van de zogeheten WODC-affaire. Deze...

Publicatie | 27-05-2019

De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen; Een verkenning van scenario's

Sinds 1 juni 2003 kunnen verschillende bestuursorganen bij een aantal beschikkingen gebruik maken van de Wet bevordering...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2015

Evaluatie privacygedragscode particuliere recherchebureaus

Met ingang van 1 juni 2004 werd de privacygedragscode verplicht gesteld voor alle recherchebureaus. In dezelfde maand zegde...

Onderzoek met publicatie | 30-01-2008

Trendrapportage advocatuur 2006; Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

De advocatuur heeft de laatste jaren een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Elementen als schaalvergroting, specialisering,...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2007

Evaluatie Wet Bibob; Eenmeting

De Wet Bibob bepaalt dat bestuursorganen kunnen weigeren een beschikking te geven (of deze kunnen intrekken) indien ernstig...

Onderzoek met publicatie | 11-05-2007

Trendrapportages juridische beroepen; toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten van de eerste twee trendrapportages die zijn...

Publicatie | 19-04-2007

Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006; Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening

De minister van Justitie dient de toegankelijkheid en kwaliteit van de diensten van gerechtsdeurwaarders te waarborgen....

Onderzoek met publicatie | 04-04-2007

Balansverschuiving?; Notarissen over ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999

Dit onderzoek richt zich op de huidige stand van zaken van de beroepsethiek van het notariaat en de ontwikkelingen daarin...

Onderzoek met publicatie | 06-02-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Beroepsethiek'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term