Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

13 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Strafrechthervorming

De Nederlandse Cariben

Aan de vooravond van ingrijpende staatkundige veranderingen op de Nederlandse Antillen wordt in dit themanummer gepoogd de...

Publicatie | 12-08-2009

Amerikaanse toestanden

Ook in justitiele kringen wordt vaak gewaarschuwd voor 'Amerikaanse toestanden'. De realiteit in de Verenigde Staten geeft...

Publicatie | 22-12-1995

Criminaliteitsbeleid in West-Europa

In een jaar tijd beleefde het de opheffing van de eeuwig lijkende tegenstelling tussen Oost en West; de muur tussen de twee...

Publicatie | 24-12-1990

Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren negentig; Jubileum-uitgave

Vijftien jaar geleden verscheen het eerste nummer van Justitiele Verkenningen. Althans onder die naam; reeds in 1956 begon...

Publicatie | 28-02-1990

Perestrojka en strafrecht

Aan het einde van het vorige jaar werd voor het eerst sinds zestig jaar een aantal criminaliteitscijfers van de Sovjetunie...

Publicatie | 30-05-1989

De actualiteit van slachtofferhulp

De aandacht voor het slachtoffer van delicten die ruim tien jaar geleden schuchter opkwam, heeft geleid tot opmerkelijke...

Publicatie | 30-12-1988

Varianummer

Dit eerste nummer van 1982 is een Varianummer waarin vier artikelen in bewerkte vorm zijn opgenomen.

Publicatie | 28-02-1982

Kinderbescherming: van gerechtelijk model naar welzijnsmodel

Dit nummer van JV is gewijd aan veranderingen binnen het kinderbeschermingssysteem. Die veranderingen zijn niet uniek voor...

Publicatie | 30-10-1981

Varianummer

Justitiƫle Verkenningen is deze keer samengesteld uit vier afzonderlijke bewerkingen van buitenlandse artikelen.

Publicatie | 28-02-1981

Justitie en hulpverlening aan minderjarigen

In dit themanummer dat als titel draagt: 'Justitie en hulpverlening aan minderjariten', ligt het accent op de...

Publicatie | 30-04-1980

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Strafrechthervorming'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term