Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

14 document(en) gevonden.

Inzicht in presterend vermogen van veiligheidsregio's; Onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een stelsel van indicatoren voor het presterend vermogen van veiligheidsregio's

Met het onderzoek is beoogd inzicht te krijgen in de mogelijkheid en wenselijkheid om de prestaties van veiligheidsregio's...

Onderzoek met publicatie | 25-11-2015

Geweldsregistratie door ziekenhuizen; Procesevaluatie van de pilot 'Preventieve aanpak geweld'

In Amsterdam loopt een project met ziekenhuizen die bij letselslachtoffers van geweld registreren hoe, waar en wanneer het...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2015

Ondergaan of ondernemen; Ontwikkeling in de aard en aanpak van afpersing van het bedrijfsleven

In dit onderzoek wordt het fenomeen afpersing van het bedrijfsleven uitgebreid beschreven. Aan bod komen de...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2014

Toepassing van een vereenvoudigd afwegingsinstrument bij keuzes op het terrein van fysieke veiligheid

De volgende vragen worden in deze rapportage beantwoord: Is het afwegingsinstrument 'Veiligheid en Economie' geschikt om...

Onderzoek met publicatie | 14-02-2013

Integrale Handhaving; Een onderzoek naar vormen van integrale handhaving van het beleid t.a.v. openbare inrichtingen

Het doel van deze studie was input leveren voor en afwegingskader voor het kabinet m.b.t. de beslissing om al dan niet een...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2003

Knelpuntenonderzoek veiligheidsregelgeving; Inventarisatie en analyse van knelpunten in de regelgeving die de publieksveiligheid raken

De probleemstelling luidt als volgt: Waar is sprake van tegenstrijdigheid/complexiteit/samenloop/onduidelijkheid op het...

Onderzoek met publicatie | 12-07-2002

Opsporing locaties verzocht; Eindrapport

Het voorliggende onderzoek dient inzicht te geven in de technische mogelijkheden die er bestaan om bij opsporing gebruik te...

Publicatie | 09-04-2001

Muziek in het ziekenhuis; Auteurs- en nabuurrechtelijke aspecten

Centraal in het onderzoek staat de vraag of auteurs en naburig rechthebbenden (zoals uitvoerende kunstenaars en...

Publicatie | 01-05-2000

Kunst en criminaliteit

De hoge prijzen die tegenwoordig betaald worden voor kunst maken het aantrekkelijk om er illegaal in te handelen. Volgens...

Publicatie | 28-02-1997

Geweldsregistratie bij ziekenhuizen in Nijmegen

Om een beter beeld te krijgen van de onveiligheid in verband met agressie en geweld tegen personen is begin 1995 een proef...

Publicatie | 06-09-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term