Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

18 document(en) gevonden.

Veiligheid en preventie / Particuliere beveiligingsdienst

Ik zal handhaven; Verkenning pluralisering van de politiefunctie (Plural policing)

De algemene onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt: “Hoe beïnvloedt de pluralisering van de politiefunctie het huidige en...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2020

Publiek-private samenwerking in tijden van diffuse dreiging; Een onderzoek naar diversiteit in werkwijzen en kansen in de Nederlandse en Vlaamse context

De afgelopen jaren is Europa het toneel geweest van meerdere terroristische aanslagen. Daarbij waren vooral ‘soft targets’...

Onderzoek met publicatie | 30-08-2018

Veiligheid en criminaliteitspreventie

Internetbronnen in Nederland, België, Europa en internationaal

13-08-2018

Toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke ruimte ; Een internationale vergelijking

Naast de politie kunnen in Nederland buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) – bijvoorbeeld in dienst van gemeenten – met...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2013

Winkelboa's nader beschouwd; Evaluatie van een pilot rond inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren bij winkeldiefstal

Om toezicht en handhaving in winkelgebieden te versterken en de afhandeling van winkeldiefstal bij ontdekking op heterdaad te...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2013

Privatisering en publiek-private samenwerking

In dit themanummer wordt de trend naar uitbesteding van publieke taken in de justitieketen aan private partijen in beeld...

Publicatie | 17-12-2012

Grensoverschrijdende beveiligers en rechercheurs; Inventarisatie regelgeving particuliere beveiliging en recherche in zes EU-landen; eindrapport

In ons land worden eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van particuliere beveiligers en particuliere rechercheurs, evenals...

Onderzoek met publicatie | 31-07-2006

Particuliere recherche: uitbreiding van de reikwijdte van de wet?; Eindrapportage

Doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in het (geschatte) aantal, de aard en omvang van (de activiteiten van)...

Onderzoek met publicatie | 13-05-2005

De particuliere beveiliging bewaakt?; Evaluatie regelgeving particuliere beveiligingsorganisaties

Het evaluatieonderzoek heeft tot doel inzichtelijk te malcen in hoeverre de regels die tot doel hebben de kwaliteit van de...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2003

Particuliere recherche; Werkwijzen en informatiestromen

Dit is het verslag van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie om inzicht in de particuliere...

Publicatie | 01-06-2001

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Particuliere beveiligingsdienst'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term