Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

6 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Ondernemingsrecht

Doelbereiking en effectiviteit van de Wet aanpassing enquêterecht in de praktijk

In dit onderzoeksrapport staat de evaluatie van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanpassing enquĂȘterecht, zoals...

Onderzoek met publicatie | 21-03-2018

Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen; Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van het Nederlands recht in het licht van de UN Guiding Principles

In dit rapport wordt verslag gedaan van de zoektocht naar antwoorden op de vraag op welke manier en in hoeverre er in de...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2016

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen; Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland

Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van de (georganiseerde)...

Onderzoek met publicatie | 04-12-2007

Rechtsvorm en gebruik van LLp's en LLC's

Het onderzoek heeft willen nagaan of uit die stelsels lessen kunnen worden getrokken ter verbetering van het Nederlandse...

Onderzoek met publicatie | 13-07-2007

Alternatieve systemen voor kapitaalbescherming

Het onderzoek naar alternatieve systemen voor kapitaalbescherming is uitgevoerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht te...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2005

Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving; Onderzoek naar een mededingingstoets voor wetgeving

Dit onderzoek is bedoeld om het inzicht te vergroten in de wijze waarop mededingingsproblemen als gevolg van wetgeving kunnen...

Onderzoek met publicatie | 17-05-2002

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Ondernemingsrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term