Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

24 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Jeugdstrafrecht/procesrecht

Hoe doen de buren dat?; Verslag van een zoektocht naar regionale good practices voor rechtshandhaving en veiligheid in Caribisch Nederland

Op 10 oktober 2010 zijn drie kleine, heel verschillende Caribische eilandjes geïntegreerd in een Europees land dat duizenden...

Onderzoek met publicatie | 23-09-2019

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid LIJ; Onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

In dit onderzoek is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) onderzocht van het Landelijk Instrumentarium...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2018

Beleidsbenutting LIJ

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ) is opgezet als instrument dat gedurende het strafrechtelijke traject het...

Onderzoek | 16-12-2015

Een plicht met zachte hand; evaluatie van de verschijningsplicht voor ouders bij de kinderrechter

Medio 2010 heeft de toenmalige minister van Justitie besloten de Wet versterking positie slachtoffers op alle onderdelen per...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2012

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen; situatie tot 15 januari 2011

Deze procesevaluatie heeft tot doel vast te stellen op welke wijze de formele opzet van het Landelijk Instrumentarium...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2011

Aanwezigheid verplicht; een inventarisatie van de gevolgen van de aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter

Per 1 januari 2011 zal de verschijningsplicht voor ouders in werking treden als onderdeel van de Wet versterking positie...

Onderzoek met publicatie | 17-02-2011

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen; situatie tot 30 april 2010

In de periode oktober 2009 tot en met maart 2010 heeft in district 10 van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en district...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2010

Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen; vervolgonderzoek naar aanleiding van de Motie Griffith

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Inzicht geven in de wijze waarop rechters reageren op zeer ernstige delicten...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Evaluatie Justitieel Casusoverleg Jeugd

In het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006 Jeugd terecht is een van de actiepunten de landelijke invoering van...

Onderzoek met publicatie | 20-01-2006

Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2010; Toelichting op de beleidsneutrale ramingen

In de afgelopen jaren zijn diverse ramingsrapporten verschenen, maar dit is het eerste rapport waarin over de hele justitiële...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2005

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jeugdstrafrecht/procesrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term