Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

10 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Begunstiging

Over grenzen op dievenpad; Een onderzoek naar de facilitering van mobiele bendes

Doel van dit onderzoek is om actuele informatie te verzamelen over de facilitering van mobiele bendes, specifiek gericht op...

Onderzoek met publicatie | 07-12-2016

Focus op heling; Een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling

Het doel van dit onderzoek is het beeld over functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen heling en de gevolgen van...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2016

Facilitering van mobiele bendes; Research synthese

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de afgelopen jaren meerdere malen zijn zorgen geuit over het brede scala aan...

Onderzoek met publicatie | 11-12-2014

Samen opgespoord?; Eindrapport "Pilot samenwerking particuliere onderzoeksbureaus met politie en OM"

In samenwerking met de Nederlandse Veiligheidsbranche (NV) is een pilot ingericht met als doel na te gaan welke rol...

Onderzoek met publicatie | 14-10-2013

Criminaliteit en rechtshandhaving 2007; Ontwikkelingen en samenhangen

De ontwikkeling van de criminaliteit en de rechtshandhaving wordt in deze publicatie beschreven van 1995 tot en met 2007. In...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2008

Helingpraktijken onder de loep; Impressies van helingcircuits in Nederland

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar verschillende facetten van de Nederlandse helingmarkt. Het doel van het...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2007

Onderzoek naar strafmaxima in het wetboek van strafrecht

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen: Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij...

Publicatie | 16-03-1999

In Enschede verdacht; De werking van een prioriteitenprocedure bij politie en justitie

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een dossieronderzoek naar de werking van een prioriteitenprocedure bij...

Publicatie | 01-06-1989

Een inventarisatie van heling in Nederland

Dit rapport geeft inzicht in de verschillende vormen en de omvang van heling in Nederland.

Publicatie | 27-12-1986

Inbraak

Dit themanummer van Justitiele Verkennirigen is geheel gewijd aan het onderwerp Inbraak. Geopend wordt met een inleidend...

Publicatie | 30-10-1984

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Begunstiging'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term