Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

18 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Tuchtrecht

Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur; Eindrapportage

De advocatuur vervult een belangrijke en bijzondere rol en positie in de rechtsstaat. In de Advocatenwet (Aw) is de...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2020

Rechtspraak en Jurisprudentie

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ en Europa

07-08-2018

Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden

In de nota die de contouren schetst van de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering in het kader van het...

Onderzoek met publicatie | 22-08-2017

Schriftelijke wilsverklaring euthanasie bij wilsonbekwame patiënten; een jurisprudentieonderzoek

De volgende probleemstelling komt in dit jurisprudentieonderzoek aan de orde: Hoe luidt de jurisprudentie over de...

Onderzoek met publicatie | 07-07-2014

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012; ontwikkelingen en samenhangen

Deze derde volledige editie in boekvorm van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update...

Onderzoek met publicatie | 13-01-2014

Hulp bij juridische problemen; een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten en rechtsbijstandverzekeraars; literatuurstudie en secundaire analyses

Dit onderzoek betreft de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten en rechtsbijstandverzekeraars. De professionele...

Onderzoek met publicatie | 23-03-2012

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Trendrapportage advocatuur 2006; Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

De advocatuur heeft de laatste jaren een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Elementen als schaalvergroting, specialisering,...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2007

Omvang wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 2001-2006; Eindrapport

Deze inventarisatie is een vervolg op het rapport ‘Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht’ (2006) dat in...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2007

Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006; Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening

De minister van Justitie dient de toegankelijkheid en kwaliteit van de diensten van gerechtsdeurwaarders te waarborgen....

Onderzoek met publicatie | 04-04-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term