Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Eerwraak

Gewelddelicten en Vandalisme

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ en internationaal.

14-04-2020

Gender (h)erkennen in recht en criminaliteit

In dit themanummer staat de vraag centraal wat genderanalyse ons kan leren op het terrein van recht, criminaliteit en...

Publicatie | 19-08-2013

Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld; eindrapportage

Het beleidsprogramma strafrechtelijke aanpak Eergerelateerd Geweld (EGG) is na een looptijd van vijf jaar per 1 januari 2011...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2012

Huiselijk geweld

Behalve aan partnergeweld wordt in dit themanummer aandacht besteed aan de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, aan...

Publicatie | 30-12-2010

Tussenevaluatie programma eergerelateerd geweld

In 2006 heeft de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken & Integratie een beleidsprogramma ‘Eergerelateerd Geweld’...

Onderzoek | 15-06-2009

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije; Een overzicht van informatie inzake aard, omvang en aanpak

In 2006 heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een beleidsprogramma ‘eergerelateerd geweld’ naar de Tweede...

Onderzoek met publicatie | 04-06-2007

Eerwraak of eergerelateerd geweld?; Naar een werkdefinitie

Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiƫring van het fenomeen; een...

Onderzoek met publicatie | 20-05-2005

Culturele diversiteit

Wetgeving en wetshandhaving behoren tot de kerntaken van Justitie. En wetten zijn codificaties van normen en waarden van...

Publicatie | 30-06-2002

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Eerwraak'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term