Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Randgroepjongeren

Jeugdproblematiek

Internetbronnen in Nederland en internationaal

14-04-2020

Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag; Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld

Het onderzoek kent een probleemstelling met twee elementen. Daarbinnen kunnen meerdere onderzoeksvragen worden onderscheiden....

Onderzoek met publicatie | 23-11-2017

Kostbare vriendschappen; Wat problematische jeugdgroepen de maatschappij kosten: Exploratieve studie in een grote gemeente

Centraal in het onderzoek staat de vraag: welke maatschappelijke kosten veroorzaken (verschillende typen) problematische...

Onderzoek met publicatie | 09-03-2017

Lokaal gezien; Verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2015/16

Sinds de introductie van het aangescherpte coffeeshopbeleid in 2012 worden door de betrokken directies van VenJ...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2017

Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, 2014; verdiepende studie in vijf gemeenten

Sinds de introductie van het aangescherpte coffeeshopbeleid werd de minister van Veiligheid en Justitie middels...

Onderzoek met publicatie | 11-02-2016

De pakkans vergroot; evaluatie van de pilot gepercipieerde pakkans jongeren in Tilburg

Dit rapport bevat de resultaten van de evaluatie van de pilot Verhogen Pakkans zoals die in Tilburg vorm heeft gekregen. Het...

Onderzoek met publicatie | 09-01-2012

Kappen met asociaal gedrag; Evaluatie van de pilot FF Kappe in Rotterdam

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat zijn de veronderstelde werkzame mechanismen van de pilot 'FF Kappe', in welke...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2008

Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld; Tussen rondhangen en bendevorming

Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in diverse typen jeugdgroepen en daarnaast het ontwikkelen van een...

Publicatie | 08-05-2000

Jongerenwerk, sport en criminaliteit

In dit themanummer komt de vraag naar voren of er wellicht iets 'mis' is met de wijze waarop jongeren worden ingevoegd in het...

Publicatie | 27-07-1988

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Randgroepjongeren'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term