Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

10 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Verzekeringswezen

Onderzoek maatschappelijke positie sekswerkers

Het onderzoek heeft de volgende probleemstelling: Wat zijn de hulpvragen en behoeften van sekswerkers rond hun...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2018

Het zichtbare slachtoffer; Privacy van slachtoffers binnen het strafproces

Dit onderzoek spitst zich toe op vragen naar de mate waarin de identiteit van slachtoffers nu in het strafproces wordt...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2015

Privacyrecht en slachtoffers; Een studie naar de grondslagen en juridische kaders van privacy van slachtoffers

In deze studie staan de juridische grondslagen en kaders die van belang zijn bij de bescherming van de privacy van...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2015

Hulp bij juridische problemen; een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten en rechtsbijstandverzekeraars; literatuurstudie en secundaire analyses

Dit onderzoek betreft de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten en rechtsbijstandverzekeraars. De professionele...

Onderzoek met publicatie | 23-03-2012

De risicomaatschappij

De auteurs in dit nummer gaan na in hoeverre de opkomst van risicoaansprakelijkheid (en de erosie van morele verwijtbaarheid)...

Publicatie | 30-06-1996

Insurance and Crime

Publicatie | 30-03-1995

Rechtshandhaving in de schaduw van Justitie

Een medicus amputeert het verkeerde been; een toerist meldt ten onrechte het verlies van een fototoestel bij de verzekering;...

Publicatie | 30-05-1990

Particuliere recherche; Een verkenning van enige ontwikkelingen

In dit onderzoek wordt voortgebouwd op twee in de literatuur uitgewerkte theoretische modellen: de Junior-Partner Theorie en...

Publicatie | 01-01-1988

Een inventarisatie van heling in Nederland

Dit rapport geeft inzicht in de verschillende vormen en de omvang van heling in Nederland.

Publicatie | 27-12-1986

Varianummer

Dit varianummer van Jv bevat een aantal vertaalde buitenlandse artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Publicatie | 30-03-1979

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Verzekeringswezen'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term