Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Plaatsing in inrichting

Wettelijke kaders voor langdurig of levenslang toezicht bij delinquenten in Engeland/Wales, Canada en Duitsland

Dit onderzoek, dat zich in de eerste plaats richt op wettelijke kaders, vormt het eerste deel van een omvangrijker...

Onderzoek met publicatie | 27-03-2012

Gewelds- en zedendelinquenten met een psychische stoornis ; Wetgeving en praktijk in Engeland, Duitsland, Canada, Zweden en België

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een inventariserend onderzoek naar de wijze waarop in verschillende...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2006

Internationale vergelijking omgang met psychisch gestoorde delinquenten

Dit rapport doet verslag van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop Nederland en enkele landen omgaan...

Publicatie | 01-04-2001

De tbs ter discussie

Door de vele problemen waarmee de tbs-voorzieningen kampen, is een herbezinning op de gronden waarop de maatregel...

Publicatie | 30-05-1999

Evaluatie Wet mentorschap; Een onderzoek naar de toepassing van het mentorschap ten behoeve van meerderjarigen over de jaren 1995-1998

Op 1 januari 1995 is de Wet mentorschap in werking getreden. Deze wet biedt bescherming aan meerderjarigen die niet in staat...

Publicatie | 01-11-1998

Diversion

Iemand die in contact komt met politie en justitie krijgt door de gemeenschap vaak het etiket delinquent opgedrukt....

Publicatie | 30-07-1976

De maatregel van terbeschikkingstelling van de regering

Dit themanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van Justitiƫle verkenningen heeft geprobeerd een gevarieerd...

Publicatie | 01-02-1975

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Plaatsing in inrichting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term