Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Herziening rechterlijke organisatie

Kenmerken van personen die verstek laten gaan in de rechtspraak

Jaarlijks laten honderdduizenden Nederlanders tegen wie een civiele rechtszaak is aangespannen, verstek gaan. Bij gebrek aan...

Onderzoek | 19-12-2018

Reistijd en gebruik van Rechtspraak in Noord-Nederland

In dit memorandum staat de relatie tussen reisafstanden naar rechtspraaklocaties, en het gebruik van rechtspraak centraal. De...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2018

De rechter op afstand; Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen reisafstand en het gebruik van rechtspraak

De voorliggende rapportage doet verslag van een studie ten behoeve van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijk...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2017

Evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart; Samenwerking in de strafrechtketen

Met de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart (Wet HGK) per 1 januari 2013 is het aantal ressorten en...

Onderzoek met publicatie | 18-12-2017

Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg; Veranderingen in de grootte van rechtspraaklocaties onder invloed van de Herziening van de Gerechtelijke Kaart in 2013

In 2013 werd de ‘Gerechtelijke Kaart’ van Nederland ingrijpend herzien. Het aantal arrondissementen en locaties waar...

Onderzoek met publicatie | 18-12-2017

Verschuiving van rechterlijke taken; Een verkennend onderzoek op civiel- en bestuursrechtelijk terrein

De rol van de strafrechter bij het opleggen van sancties is de afgelopen decennia verminderd doordat in steeds meer wetten...

Onderzoek met publicatie | 25-07-2016

Algemeen bestuursrecht 2001; Rechtsvergelijkende bestuursrechtspraak; een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland

In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming van de Herziening; Rechterlijke Organisatie Derde Fase is onderzoek...

Publicatie | 01-09-2001

Situeren met beleid; Een onderzoek naar het nevenlocatiebeleid van rechtbanken

In dit onderzoek stond de doelmatigheid en bereikbaarheid van de gerechten centraal. De optimale schaal voor gerechten...

Publicatie | 01-04-2000

Rechtspleging in beweging

Alom wordt geroepen om grotere doelmatigheid binnen het rechterlijke apparaat. Daarbij staan twee verlangens voorop. Ten...

Publicatie | 30-03-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Herziening rechterlijke organisatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term