Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Gemeenschapsrecht

Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BES

De staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden is sinds 10 oktober 2010 (10- 10-‘10) gewijzigd, waarbij CuraƧao...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2018

Internationaal recht en cannabis; Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik

Sinds 2005 heeft zich in buiten- en binnenland een aantal relevante ontwikkelingen voorgedaan in de vorm van gewijzigde wet-...

Onderzoek met publicatie | 24-03-2014

Gemeenschapsrecht en gezinsmigratie; Het gebruik van het gemeenschapsrecht door gezinsmigranten uit derde landen

Dit onderzoek heeft betrekking op de omvang, samenstelling en toename van, en vormen van gebruik door, de groep...

Onderzoek met publicatie | 18-12-2009

Kwaliteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; Een onderzoek naar de kwaliteit van EG-regels en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van en handhaving binnen Nederland

Deze quick scan bestaat uit een literatuurstudie, interviews met sleutelfiguren en jurisprudentieonderzoek. Bij de selectie...

Publicatie | 01-12-2000

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar informatie- en communicatievrijheid en privacy in Zweden, Duitsland, Frankrijk, België, de Verenigde Staten en Canada; interimrapport

Dit rapport doet verslag van de rechtsontwikkeling die grondrechten in een aantal landen doormaken bij een toenemende...

Publicatie | 01-12-1999

Vorming van Europees immigratie en asielrecht

Het onderzoek was gericht op de vraag: Wat wordt het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid van de Europese Unie in...

Publicatie | 29-01-1999

Vrouw en recht

Uitgangspunt in onze rechtsstaat is dat ieder persoon voor de wet gelijk is. Het is echter de vraag hoeveel realiteitswaarde...

Publicatie | 28-12-1997

Kwaliteit communautaire regelgeving

Het onderzoek is gericht op de volgende vragen: Is de kwaliteit van communautaire regelgeving een item in het betreffende...

Publicatie | 01-07-1996

Drugs and Crime

Publicatie | 30-06-1993

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term