Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

10 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Nabestaanden

Victa vincit veritas? ; Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

De Wet hervorming herziening ten voordele is op 1 oktober 2012 in werking getreden. Het doel van de wet is om de...

Onderzoek met publicatie | 11-10-2018

De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

Er bestaat een samenstel van wettelijke en praktische maatregelen om tegemoet te komen aan de problematiek van de...

Onderzoek met publicatie | 18-12-2017

Evaluatie nationale crisisbeheersingsorganisatie vlucht MH17

Dit onderzoek dient duidelijk te maken hoe de nationale crisisbeheersingsorganisatie heeft gefunctioneerd na de ramp met...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2015

Een regeling voor personenschade door rampen

Uit eerder onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om personenschade op te nemen in de Wet tegemoetkoming schade bij...

Onderzoek met publicatie | 20-08-2015

Over leven na de moord; De gevolgen van moord en doodslag voor de nabestaanden van de slachtoffers en de ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland

Het doel van de voorziening voor nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten van Slachtofferhulp Nederland is het...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2013

Casemanagement levensdelicten; Een evaluatie van het project 'Voorzieningen voor nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten' van Slachtofferhulp Nederland over de periode 2008 to 2010

De ‘voorziening nabestaanden’ is vooralsnog een project voor drie jaar met als doel het verbeteren van de dienstverlening van...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2013

Informatieverstrekking aan slachtoffers van misdrijven; evaluatie van het proces van informatieverstrekking aan slachtoffers over de executiefase van tbs en jeugd

In 2004 is een start gemaakt met het verbeteren van de informatie­verstrekking over het strafverloop aan slachtoffers. Drie...

Onderzoek met publicatie | 23-10-2009

Nooit meer dezelfde; gevolgen van misdrijven voor slachtoffers

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers en hun nabestaanden. De...

Onderzoek met publicatie | 11-02-2009

Slachtoffers en aansprakelijkheid ; een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht - Deel II : affectieschade

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag van de Eerste Kamer of er onder naasten van slachtoffers die zijn overleden of...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2009

Meningen van de bevolking over de verdeling van nalatenschappen onder het abintestaat erfrecht

Op 20 maart 1974 werd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden het wetsontwerp "Partiele wijziging van de regeling...

Publicatie | 27-01-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Nabestaanden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term