Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

16 document(en) gevonden.

Verboden huwelijken; Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk

Op 5 december 2015 is de Wet tegengaan huwelijksdwang (verder te noemen: de Wet) in werking getreden. Vanaf juni 2019 tot...

Onderzoek met publicatie | 09-12-2019

Vermogensdelicten binnen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap; Een onderzoek naar de aard en omvang, de vervolgingsuitsluitingsgrond en civielrechtelijke alternatieven voor strafvervolging

In Nederland kunnen gehuwden en geregistreerde partners ongestraft vermogensdelicten plegen tegen hun wederhelft. Vanwege de...

Onderzoek met publicatie | 26-10-2017

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | 12-09-2016

Verboden liefdes

De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke...

Publicatie | 07-09-2015

Noodzaak en juridische haalbaarheid inzage in antecedenten aspirant-(huwelijks)partners

De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Welke juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er...

Onderzoek met publicatie | 22-12-2011

Koude uitsluiting; Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan

De Minister heeft in een debat met de Tweede Kamer d.d. 11 september 2008, bij de behandeling van een wetsvoorstel tot...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2011

De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief

Een aantal Tweede Kamerfracties heeft vorig jaar vragen gesteld over de erkenning van polygame huwelijken in Nederland. Het...

Onderzoek met publicatie | 27-01-2010

Informele huwelijken in Nederland; een exploratieve studie

In 2007 en 2008 herleefde de aandacht voor buitenwettelijke huwelijken. In de Tweede Kamer werden door de PVV fractie en de...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2009

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?; Een evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap

Het doel van dit onderzoek is om naar aanleiding van de invoering van het geregistreerd partnerschap en de openstelling van...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Emancipatie-effectrapportage wijziging basisstelsel huwelijksvermogensrecht

De regering onderzoekt de mogelijkheid en wenselijkheid om het wettelijk basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht te...

Publicatie | 01-03-2001

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term