Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Adhd

Neuropsychologische factoren in relatie tot succes van behandeling van jongeren met een maatregel Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ)

Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de mate waarin jongeren met een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2012

Neurofeedback bij jongens met ADHD, co-morbide stoornissen en een civiel- of strafrechtelijke maatregel

Doel van deze studie is om de haalbaarheid en klinisch relevante veranderingen te onderzoeken bij een complexe doelgroep....

Onderzoek met publicatie | 14-12-2010

Biologie en criminologie

Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering...

Publicatie | 18-12-2006

Vóórkomen en signalering van ADHD bij mannelijke justitiabelen van 18-35 jaar; Verslag van onderzoek uitgevoerd in de penitentiaire inrichtingen in Nieuwegein en Vught

Met dit onderzoek wordt beoogd een schatting te maken van de mate waarin ADHD onder justitiabelen in Nederland voorkomt en...

Onderzoek met publicatie | 10-04-2005

The effect of manualized behavior therapy with disruptive behavior disordered children in everyday clinical practice; A randomized clinical trial

This thesis starts with a review of effective psychotherapeutic treatments of school-aged children with Disruptive Behavior...

Onderzoek met publicatie | 11-04-2002

Biologische factoren van agressief gedrag

In dit nummer worden uiteenlopende biologische benaderingen van agressief en antisociaal gedrag bij elkaar gebracht. Wat...

Publicatie | 30-04-2000

Crime Prevention by Early Intervention

Publicatie | 30-06-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Adhd'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term