Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

15 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Strafgeneigdheid

Klassenjustitie in de strafrechtketen in Nederland

De meest recente overzichtsstudie naar het bestaan van klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen is twintig jaar oud...

Onderzoek | 29-05-2019

Klassenjustitie in de strafrechtketen in Nederland; Kwantitatief onderzoek

De meest recente overzichtsstudie naar het bestaan van klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen is twintig jaar oud...

Onderzoek | 29-05-2019

De burger als rechter; een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland

Welke straffen prefereren Nederlandse burgers voor diverse delicten? Dat is de vraag die in dit onderzoek centraal heeft...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

Bespiegelingen over straffen

Zijn de pijlers waarrop ons strafstelsel rust door de sociale en culturele ontwikkelingen van de afgelopen tijd aangetast,...

Publicatie | 24-02-2011

Criminal Victimisation in International Perspective; Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS

This report presents the key results of the crime victim surveys that were carried out as part of the fifth sweep of the...

Onderzoek met publicatie | 04-03-2008

Vijf jaar na Fortuyn

Het is volgende maand precies vijf jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door een politieke moord. In dit themanummer...

Publicatie | 05-04-2007

Criminal victimization in seventeen industrialized countries; Key findings from the 2000 International Crime Victims Survey

The International Crime Victimisation Survey (ICVS) is the most far-reaching programma of fully standardised sample surveys...

Publicatie | 01-07-2000

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 4: Bescherming, bepaling en beperking; de optiek van de klachtgerechtigden ten aanzien van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving

Wat is het oordeel van 12- tot 16-jarige jongeren en hun ouders en de Raad voor de Kinderbescherming (de klachtgerechtigden)...

Publicatie | 01-11-1998

Opinies over straf en celcapaciteit; Verslag van een media-analyse, een gespreksronde en een bevolkingsenquête ten behoeve van de ontwikkeling van een communicatieplan

Om te komen tot een gefundeerde communicatie-strategie rondom de cellenproblematiek is het van belang om naast kwantitatief...

Publicatie | 27-01-1996

Consistency in Sentencing

Publicatie | 30-03-1994

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Strafgeneigdheid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term