Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Operationeel toezicht vreemdelingen; Evaluatie van de bevoegdheden in de Vreemdelingenwet 2000 voor het vreemdelingentoezicht door de politie

Dit rapport maakt deel uit van het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000.

Onderzoek met publicatie | 17-12-2004

Terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers; Evaluatie van het terugkeerbeleid '99 en het terugkeerbeleid onder de Vreemdelingenwet 2000

Evaluatie van de uitvoering en resultaten van het Terugkeerbeleid 1999 en de Vreemdelingenwet 2000 (VW2000) met betrekking...

Onderzoek met publicatie | 17-12-2004

Vreemdelingen in de strafrechtsketen

De doelstelling van het project is te onderzoeken op welke wijze er een bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van...

Publicatie | 28-06-1999

Vreemdelingentoezicht sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht; Een verkennend onderzoek naar staande houden op grond van het gewijzigde artikel 19 lid 1 Vreemdelingenwet

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het gewijzigde...

Publicatie | 01-04-1997

De werking van de TRAS-richtlijn

Centraal staat de vraag op welke wijze de TRAS-richtlijn wordt toegepast en welke knelpunten zich daarbij voor kunnen doen....

Publicatie | 09-01-1997

Het functioneren van de vreemdelingendiensten

De indeling van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 zullen de gegevens over de diensten worden vermeld. Daarna komt het...

Publicatie | 25-09-1982

Ervaringen van vreemdelingen met vreemdelingendiensten; een onderzoek naar de ervaringen van Turken, Marokkanen en Surinamers

De volgende probleemstelling is in dit onderzoek bekeken: Hoe ervaren de geïnterviewde Turken, Marokkanen en Surinamers de...

Publicatie | 21-04-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vreemdelingendienst'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term