Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Sfo

Combating organized crime; A study on undercover policing and the follow-the-money strategy

This thesis presents empirical evidence on two counterstrategies to organized crime in the Netherlands: the criminal justice...

Publicatie | 06-01-2017

Behoeften inventarisatie voor de ontwikkeling van financieel rechercheren in de Europese Unie

De centrale vraag van het onderzoek luidt: "In hoeverre is er behoefte bij de EU lidstaten aan nieuwe methodieken en de...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2016

Heimelijke opsporing in de Europese Unie; De normering van bijzondere opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie

Het doel van het onderzoek is de verschillen in regelgeving en praktijk met betrekking tot het gebruik van bijzondere...

Publicatie | 01-08-2000

Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers; Een onderzoek naar wetgeving en praktijk

Dit is het eerste deel van een promotieonderzoek dat voorziet in een onderzoek naar achtergrond en reikwijdte van de...

Onderzoek met publicatie | 31-03-2000

De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit milieudelicten

In deze bundel wordt onderzocht op welke wijze het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden berekend bij...

Publicatie | 28-01-1998

Financieel rechercheren in internationaal perspectief; Een geannoteerde bibliografie

Deze geannoteerde bibliografie is een vervolg op de literatuurverkenning Financieel rechercheren in Nederland (WODC-Notitie...

Publicatie | 01-12-1997

Financiële sporen van misdaad

Begin jaren negentig lcregen de financiele aspecten van de strijd tegen criminele ondernemingen een hoge plaats op de...

Publicatie | 24-12-1996

Tot de kern; Verslag van de evaluatie van een opsporingsonderzoek (excerpt)

Op basis van de evaluatie van een grootschalig fraudeonderzoek in de regio Twente worden een aantal aanbevelingen...

Publicatie | 01-03-1996

Het vermogen te ontnemen; Wetsevaluatie - fase 2

Het onderhavige verslag geeft de tussenstand weer van de ervaringen die in de eerste tweeƫneenhalf jaar met de...

Publicatie | 01-01-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term