Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

10 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Uitzetting

Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting

Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren de oude grenzen van de banne, het...

Publicatie | 17-05-2018

Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BES

De staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden is sinds 10 oktober 2010 (10- 10-‘10) gewijzigd, waarbij Curaçao...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2018

Aanscherpingen glijdende schaal; Geschatte resultaten van recente en voorgenomen aanscherpingen

Ter beoordeling van de vraag of de verblijfsvergunning van een vreemdeling, aansluitend op strafrechtelijke maatregelen bij...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2014

Het lot van het inreisverbod; Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk en gepercipieerde effecten van de Terugkeerrichtlijn in Nederland

In verband met de implementatie van de Europese terugkeerrichtlijn (nr. 2008/115/EG) heeft Nederland eind 2011 het zogeheten...

Onderzoek met publicatie | 04-08-2014

Van bejegening tot vertrek; Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring

Deze studie omvat twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht hoe de vreemdelingen de detentieomstandigheden waarderen en...

Onderzoek met publicatie | 13-09-2013

Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal

De Tweede Kamer heeft gesproken over het al dan niet aanscherpen van de ‘glijdende schaal’, aan de hand waarvan wordt...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Ongewenst verklaarde vreemdelingen in de tbs

Om de kennis te bundelen en de repatriëring te bevorderen is op FPC Veldzicht een voorziening gecreëerd voor ongewenst...

Onderzoek met publicatie | 04-04-2008

Illegale vreemdelingen in Nederland; Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting

In Nederland bevinden zich ‘illegale vreemdelingen’, d.w.z. mensen die geen geldige verblijfstitel in Nederland hebben. Een...

Onderzoek met publicatie | 23-08-2002

Vreemdelingen

Sinds het begin van de jaren tachtig is het aantal vreemdelingen dat toegang zoekt tot de landen van West-Europa, sterk in...

Publicatie | 24-12-1992

Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Op welke wijze is het operationeel toezicht op vreemdelingen ingebed...

Publicatie | 01-01-1989

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term