Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

32 document(en) gevonden.

Organisatie

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is hét kennisinstituut voor het veld van justitie en...

27-10-2020

Organisatieoverzicht

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van justitie en veiligheid.

19-05-2020

Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is in 2004 opgericht door publieke en private partijen en beoogt...

Onderzoek met publicatie | 11-02-2020

Onderzoekscommissies WODC (2018 en 2019)

20-09-2019

Onafhankelijk onderzoek

Begin dit jaar kwam het laatste van de drie onderzoeksrapporten uit naar aanleiding van de zogeheten WODC-affaire. Deze...

Publicatie | 27-05-2019

WODC-Jaaroverzichten en -jaarberichten

Overzicht van WODC-publicaties, externe publicaties (uitbesteed onderzoek) en wetenschappelijke publicaties van...

24-12-2018

Naar meer evidence based beleid

Er vindt veel onderzoek plaats op het gebied van JenV. De kennis uit dit onderzoek wordt echter mogelijk niet optimaal benut....

Onderzoek | 19-12-2018

Justitie, Openbaar Ministerie en Rechterlijke macht

Internetbronnen in Nederland, België, Europa en internationaal

02-08-2018

Visitatie 2014 en 2006

In 2014 is het WODC, op verzoek van de Raad van Advies (RvA) en de directie van het WODC, gevisiteerd. Eerder, in 2006, werd...

11-01-2018

WODC Privacy Compliance Project

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/verordening) in werking. Vanaf dat moment geldt voor...

Onderzoek | 04-10-2017

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term