Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

13 document(en) gevonden.

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen

In dit onderzoek zijn de voor- en nadelen van eenvoudige adoptie in het kader van pleegzorg binnen het Nederlandse...

Onderzoek met publicatie | 25-02-2020

Binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984

In 2017 heeft de Radboud Universiteit een verkennend onderzoek verricht naar vrouwen die in de periode 1956 tot en met 1984...

Onderzoek | 12-06-2019

Beklemd in de scharnieren van de tijd; Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984

De onderzoeksvraag die aan dit rapport ten grondslag ligt, betreft ‘de aard van de problematiek van (ongehuwde) vrouwen die...

Onderzoek met publicatie | 09-05-2017

Pleegouders over gezag en adoptie

Begin 2014 is op voorstel van staatssecretaris Teeven de Staatscommissie herijking ouderschap ingesteld onder voorzitterschap...

Onderzoek met publicatie | 08-12-2016

Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen

Bij de Centrale autoriteit en Raad voor de Kinderbescherming is een aantal zaken bekend van commercieel draagmoederschap en...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2011

Adoptie onder vuur

Justitiƫle verkenningen besteedde in 1979 voor het eerst aandacht aan adoptie van buitenlandse kinderen. Er was destijds...

Publicatie | 06-11-2008

Once a mother ; Relinquishment and adoption from the perspective of unmarried mothers in South India

This research is an anthropological investigation into the decision-making processes of unmarried mothers in Tamil Nadu with...

Onderzoek met publicatie | 10-08-2007

Adoptiekinderen als volwassenen

Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport: Adoptiekinderen als volwassenen- vervolgonderzoek naar het functioneren van...

Onderzoek | 04-03-2005

Evaluatieonderzoek Wobka; Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Doel van het onderzoek is de toepassing van de Wobka te evalueren, teneinde te kunnen bepalen of wet en regelgeving en/of het...

Onderzoek met publicatie | 15-10-2004

Evaluatie van de voorlichting van Bureau VIA aan aspirant adoptieouders

Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op het proces en de resultaten van de voorlichting aan toekomstige adoptieouders,...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2003

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term