Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

7 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Gevaarlijke stof

Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie; Verkenning van toepassingsmogelijkheden

In de afgelopen 15 jaar is nanotechnologie steeds meer onder de aandacht gekomen en heeft de financiering van...

Onderzoek met publicatie | 13-09-2016

Kwantificering van de effectiviteit van zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen voor ongevallen met gevaarlijke stoffen, Fase 2

Dit onderzoek bouwt voort op de bevindingen van fase 1 en geeft antwoordt op de volgende vragen: Voor welke maatregelen om de...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2014

Analyse van handhavingsrisico's; Het opzetten van een systematiek

Dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid om op structurele wijze de fraudegevoeligheid voor nieuwe regelgeving te...

Publicatie | 01-07-1999

Knelpunten in de productwetgeving

Verslag van een knelpuntenonderzoek waarin zeven wetten met productregels en een twaalftal producten onderzocht zijn. De...

Publicatie | 11-04-1997

Rechtsvergelijkend onderzoek produktwetgeving

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de systematiek van de productwetgeving in andere landen en naar de wijze waarop in...

Publicatie | 01-04-1997

De markt van misdaad en milieu; deel II; De grijze en groene deelmarkten

Deelrapport 2 van het onderzoek dat verricht is naar de aard, verschijningsvorm en omvang van zware milieucriminaliteit. Het...

Publicatie | 30-08-1995

Aandacht van de overheid voor bodembescherming: sinds wanneer?; Een literatuuronderzoek

In het kader van de Interimwet Bodemsanering wordt thans door de Staat een groot aantal procedures gevoerd tegen allerlei...

Publicatie | 01-09-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gevaarlijke stof'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term