Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

9 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Vreemdelingentoezicht

Selectief naast restrictief; Evaluatie van de Wet modern migratiebeleid

Op 1 juni 2013 is de Wet modern migratiebeleid (wet MoMi) in werking getreden. De wet MoMi ziet op een modernisering van het...

Onderzoek met publicatie | 06-08-2019

Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontrole; Evaluatie van de uitvoering van de API-richtlijn

In de Europese Unie bestaat sinds 2004 een Advance Passenger Information (API)-richtlijn gericht op de verbetering van...

Onderzoek met publicatie | 24-12-2018

Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BES

De staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden is sinds 10 oktober 2010 (10- 10-‘10) gewijzigd, waarbij CuraƧao...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2018

Evaluatie Vreemdelingenwet 2000; Terugkeerbeleid en operationeel vreemdelingentoezicht

Inhoud: Advies inzake terugkbeerbeleid en operationeel vreemdelingentoezicht /Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000;...

Publicatie | 02-02-2005

Operationeel toezicht vreemdelingen; Evaluatie van de bevoegdheden in de Vreemdelingenwet 2000 voor het vreemdelingentoezicht door de politie

Dit rapport maakt deel uit van het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000.

Onderzoek met publicatie | 17-12-2004

Uitvoering van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken; Evaluatie van de effecten van wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek in 2001 op de werklast voor gemeenten en vreemdelingendiensten

Onderzoek naar de mate waarin de wetswijzigingen ten aanzien van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken hebben geleid tot de...

Onderzoek met publicatie | 09-07-2004

Vreemdelingentoezicht sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht; Een verkennend onderzoek naar staande houden op grond van het gewijzigde artikel 19 lid 1 Vreemdelingenwet

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het gewijzigde...

Publicatie | 01-04-1997

Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Op welke wijze is het operationeel toezicht op vreemdelingen ingebed...

Publicatie | 01-01-1989

Vreemdelingen in Nederland

Het feit dat deze aflevering van Justitiele Verkenningen geheel in het teken staat van vreemdelingenzaken duidt erop dat het...

Publicatie | 30-11-1986

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vreemdelingentoezicht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term