Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

8 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Crisisinterventie

State of the art crisisbeheersing

De hoofdvraag waarop het onderzoek een antwoord verschaft is: Welke onderwerpen op het gebied van crisisbeheersing binnen het...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2019

State of the art crisisbeheersing fase 2

In het streven om te komen tot een NCTV-brede en meerjarige onderzoeksagenda programmeert de NCTV in 2019 drie...

Onderzoek | 19-12-2018

Kwantificering van de effectiviteit van zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen voor ongevallen met gevaarlijke stoffen, Fase 2

Dit onderzoek bouwt voort op de bevindingen van fase 1 en geeft antwoordt op de volgende vragen: Voor welke maatregelen om de...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2014

Effectief uit huis geplaatst?; Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) in werking getreden. Met de Wth is het mogelijk geworden om bij een...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2013

Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod

Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. De wet voorziet de burgemeester van de bevoegdheid een...

Onderzoek met publicatie | 15-02-2011

De reactie van de politie op huiselijk geweld; Stand van zaken

In een aantal politieregio's zijn trainingen, methodieken en protocollen ontwikkeld voor de aanpak van huiselijk geweld. Deze...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2002

Verkrachting

In deze aflevering wordt de lezer geconfronteerd met vijf (afzonderlijke) artikelen, alle gewijd aan het onderwerp...

Publicatie | 30-10-1979

Hulpverlening door de politie

De politie besteedt een belangiijk deel van de werktijd aan serviceverlening en bemiddelen bij relationele conflicten. Vooral...

Publicatie | 30-11-1976

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Crisisinterventie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term